Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Tjänster

Government Relations

Framgångsrika företag har ofta en sak gemensamt: de har nära och levande relationer i alla delar av samhället och tar aktiv del i det offentliga samtalet. Kalla det för Public Affairs, Government Relations, eller samhällskontakter. Vi som arbetar inom Public-Affairs-teamet på H&H stöder företag och organisationer att tydliggöra sin position inom detta område.
 
Vi gör politiska analyser för att bygga och generera ny kunskap och skapa förutsägbarhet för våra kunder. Vår utgångspunkt är alltid kundens viktigaste intressenter. Det gäller att snabbt identifiera var en fråga hör hemma i beslutssystemet – oavsett om det är hos parkförvaltningen, i kommunen, landstinget, riksdagen eller på EU-nivå – och ge en överblick över alla intressenter på samhällsarenan. Ju tidigare indikationer på förändringar kan upptäckas, desto större möjligheter finns att identifiera möjliga vägar framåt. Utifrån detta kan vårt team ta fram riskanalyser och strategier för att möta de effekter förändringarna kan ha på verksamheten.
 
I nästa steg förser vi kunden med verktyg för att nå identifierade beslutsfattare och opinionsbildare med relevant information. Våra konsulter har en stor samlad erfarenhet från att själva ha deltagit i den politiska beslutsprocessen eller i nyckelpositioner på företagen. Vi förstår hur processerna ser ut, och kan ge rådgivning som landar rätt i tonläge, i timing, i nivå.
 
För mer information kontakta Mårten Wennberg, Head of Public-Affairs.info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group