Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Tjänster

Hållbarhetsrådgivning

Att bolag ska bidra till näringslivets och samhällets hållbara utveckling är idag en självklarhet. Det är lätt sagt, men inte alltid enkelt att leva upp till. Inte minst med tanke på att trycket och förväntningarna ständigt ökar.

För att framgångsrikt balansera omvärldens krav krävs mod och insikt att prioritera. H&H:s Sustainability Affairs-team rymmer erfarenhet och kompetens från hållbarhetsområdets olika hörn. Tillsammans med dig som är hållbarhetsansvarig eller ser hållbarhet som en viktig dimension för ditt område bygger vi verklig substans, förpackad på ett aptitligt sätt. I en komplex värld där röster från många olika intressenter gör sig hörda hjälper vi dig att välja och fokusera på de åtgärder, satsningar och samarbeten som gör störst skillnad.

H&H:s tjänster inom strategisk hållbarhetsrådgivning inkluderar bland annat:

  • Intressentanalys och -dialog
  • Research och analys, t ex av intressenters krav och egen beredskap att leva upp till dessa
  • Väsentlighets- och riskanalys
  • Strategi- och målutveckling med fokus på hållbart värdeskapande
  • Utformning och implementering av uppförandekoder och andra policyer
  • Vägledning inom ramverk för hållbarhet (SDG, UNGC, PRI, GRI, <IR> m fl)
  • Struktur och system för uppföljning och rapportering av hållbarhetsarbete
  • Skräddarsydda utbildningar

För mer information kontakta Åse Bäckström, Head of Sustainability Affairsinfo@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group