Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Tjänster

Medierådgivning

Den allt bredare mediepaletten gör det svårare än någonsin att nå ut med ditt budskap och hålla koll på vad som skrivs om ditt företag i olika kanaler.
 
Våra konsulter har arbetat som journalister, nyhetschefer, chefredaktörer samt som press- och informationschefer i sammanlagt över ett sekel. Ingen byrå i den svenska kommunikations­­branschen klår H&H när det gäller medieerfarenhet. 
 
Med utgångspunkt från vår kunskap om hur media arbetar och hur medielandskapet förändras hjälper vi dig att förstå vilka medier dina intressenter konsumerar idag. Vi hjälper dig att bygga upp relationer till nyckelpersoner inom traditionella, digitala och sociala medier. 
Vi tränar dig också inför möten med media, ofta med målet att skapa en ökad förståelse för ditt företag och dess verksamhet. Det gagnar varumärket och ökar förutsättningen att framgångsrikt kunna hantera framtida kriser.

En grundläggande förutsättning för framgång är också att vi och våra kunder har en korrekt bild av hur ditt företag och din bransch framställs i medierna. Vår medieanalys säkerställer detta. Vi samlar in och sammanställer vad som sägs och skrivs i olika kanaler. Sedan analyserar vi det och presenterar allt på ett lättillgängligt och överskådligt sätt.
Hör av dig till Richard Björnelid eller Weje Sandén om du vill veta mer. 
 info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group