Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Tjänster

Risk- och krishantering

Cirka 80 procent av alla kriser har sitt ursprung inom det egna företaget. Anstränger man sig och leta så hittar man ofta flertalet av de risker som kan orsaka en allvarlig kris. En riskinventering, och framförallt en gedigen inventering av förtroenderisker, är därför ett av de bästa sätten att vaccinera sig mot kriser. Vi genomför inventeringar och klassificeringar av risker samt föreslår åtgärder för att minimera dem.

Förberedelser inför krissituationer handlar dessutom om att bygga upp en effektiv krisorganisation. Detta har vi ett system för som också inbegriper instrumentella och lättarbetade krisplaner. Organisationen ”provtrycks” genom simuleringar där vi tar sikte på att komma så nära ett skarpt läge som möjligt. De blottor i budskap och rutiner som då yppas kan åtgärdas i god tid.

Skulle krisen till slut ändå vara ett faktum är det ofta förmågan att kommunicera som avgör hur väl man lyckas hantera krisen och hur man blir bedömd. I ett sådant läge bidrar H&H:s konsulter med operativ krisledning från ett utifrån-in-perspektiv. Detta är ofta nyckeln till att snabbt leda företaget ur krisen.

För mer information kontakta Theo Martins, Head of Corporate Communications info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group